Sprzeciwiamy się projektowi ustawy „Stop LGBT”

Kongres Miast Maszerujących po Równość Osób LGBTQIA+ oraz happening przeciw ustawie “STOP LGBT”

W niedzielę 17 października w Łodzi zakończył się III ogólnopolski Kongres Miast Maszerujących po równość osób LGBTQIA+. Podczas Kongresu zawiązana została Koalicja Miast Maszerujących, która umożliwi wszystkim 29 organizacjom-sygnatariuszkom z całego kraju czerpanie ze wspólnych źródeł wiedzy i wymianę doświadczeń. Jest to nowy rozdział w walce o prawa osób LGBTQIA+ w Polsce.

Koalicja jest odpowiedzią na pogarszającą się sytuację osób LGBTQIA+ w Polsce, które są celem mowy nienawiści ze strony osób publicznych. Napędza to przemoc fizyczną na ulicach miast, czego drastyczne przykłady można było obserwować w czasie I Marszu Równości w Białymstoku. Agresja nie ogranicza się już tylko do wyzwisk, rzucanych jaj, butelek i kamieni, ale przybiera także skrajne formy, jak próba przeprowadzenia zamachu bombowego podczas II Marszu Równości w Lublinie.

Polska od lat pozostaje na szarym końcu krajów Unii Europejskiej w zakresie przestrzegania praw osób nieheteronormatywnych i transpłciowych. Postulaty społeczności pozostają niezmienne: małżeństwa cywilne dla par tej samej płci, uregulowanie statusu tęczowych rodzin, zakazanie szkodliwych terapii konwersyjnych, wprowadzenie przepisów umożliwiających godną tranzycję osób transpłciowych.

Zwieńczeniem była demonstracja na ulicy Piotrkowskiej zainicjowana przez gospodarzy Kongresu, łódzką Fabrykę Równości. Podczas wydarzenia wyrażono sprzeciw wobec projektu ustawy “stop LGBT”, który zakłada między innymi zakaz marszów równości. Jest to zamach na konstytucyjne prawo do wolności zgromadzeń.

„Sejm rozpoczął prace nad tzw. Ustawą „Stop LGBT”. Projekt zakłada m.in. zakaz organizacji marszów i innych wydarzeń równościowych w przestrzeni publicznej. Wydarzeń, które dla młodych ludzi, dorastających w małych ośrodkach, stanowią często jedyny dzień w roku, gdy mogą dumnie i bez lęku wyjść na ulice i spotkać inne osoby takie jak oni. Pod przykrywką nośnych haseł o publicznej moralności i ochronie dzieci odbiera się osobom LGBT+ ich konstytucyjne prawo wolności słowa i wolności zgromadzeń. Ten niezgodny nie tylko z prawami człowieka czy prawem międzynarodowym, ale nawet z polską Konstytucją projekt został skierowany do prac w komisji. Fakt, że tego typu projekty w ogóle dopuszczone są pod obrady Sejmu, samo w sobie dehumanizuje osoby LGBT+ i dodatkowo podkreśla, że partia rządząca ma nas za obywateli i obywatelki drugiej kategorii” – mówiła Małgorzata Mróz z Sekretariatu Koalicji Miast Maszerujących, prezeska i przedstawicielka Marszów Równości w Częstochowie i w Gdyni

Partner

Projekt realizowany z dotacji programu
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Partner honorowy

Telefony zaufania

gdpr-image
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą Politykę ochrony danych.
Czytaj więcej