IV Kongres Miast Maszerujących

IV Kongres Miast Maszerujących po równość osób LGBTQIA+

W dniach 24 – 25 września w Gdańsku odbył się IV Kongres Miast
Maszerujących po równość osób LGBTQIA+, zorganizowany przez Stowarzyszenie
Tolerado na zlecenie Koalicji Miast Maszerujących. Partnerami Kongresu było
Europejskie Centrum Solidarności (ECS) oraz Ambasada Królestwa Danii w
Warszawie. Kongres został sfinansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w
ramach Programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy ze środków Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

Gościniami pierwszego dnia Kongresu były Pani Monika Chabior –
Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska ds. Równego Traktowania i Rozwoju
Społecznego oraz Pani Magdalena Czarzyńska-Jachim – Wiceprezydentka Sopotu i
Przewodnicza Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania przy Związku Miast
Polskich. W Kongresie wzięli również udział przedstawiciele duńskiej organizacji
LGBT+Danmark oraz Stein Runar Ostigaard – członek zarządu European Pride
Organisers Association, reprezentujący Oslo Pride.

Kongres oficjalnie otworzyła prof. Ewa Graczyk, honorowa członkini
Stowarzyszenia Tolerado.

Podczas Kongresu wręczono nagrodę specjalną Miast Maszerujących dla
Przewodniczącego Lambdy Warszawa Krzysztofa Kliszczyńskiego, za jego wkład w
powstanie Koalicji. Odebraniu przez Krzysztofa statuetki towarzyszyła owacja na
stojąco.

Kongres został podzielony na trzy części, w pierwszej – otwartej, odbywającej
się w audytorium ECS przeprowadzono trzy panele dyskusyjne dotyczące: wpływu
maszerowania po równość na demokrację lokalną, znaczenia Pride’ów w
kontekście sytuacji w Europie oraz przebiegu i efektów pierwszego Obozu
Aktywistycznego Miast Maszerujących. Drugą część, również odbywającą się w
audytorium ECS stanowiła Sesja Plenarna Koalicji Miast Maszerujących, podczas
której Sekretariat sprawozdał roczną działalność Koalicji. W bloku głosowań
przyjęto do Koalicji dwie nowe grupy: Stowarzyszenie Myślmy z Milicza oraz
LGBT+Activists z Sanoka. Przeprowadzono również wybory uzupełniające do
Sekretariatu Koalicji, do którego wybrano Wiktorię Barańską z Sanoka i Piotra
Buśko z Wrocławia. Trzecia część odbywająca się w salach warsztatowych
poświęcona była zagadnieniom integrowania i wspierania queerowej młodzieży,
współpracy z osobami drag performerskimi, kwestiom prawnym związanym z
działaniem organizacji pozarządowych, walką z pogromobusami i organizacją
profesjonalnych wydarzeń i imprez.

V Kongres Miast Maszerujących odbędzie się w pierwszym kwartale 2023 we
Wrocławiu i zostanie zorganizowany przez Stowarzyszenie Kultura Równości.

Załączniki zdjęciowe do możliwego wykorzystania w materiałach prasowych
(autorka zdjęć: Pamela Gąsiorowski):
• Kongres 1 – osoby biorące udział w IV Kongresie na dachu ECS;
• Kongres 2 – Piotr Jankowski z Tolerado prowadzi ceremonię otwarcia
Kongresu
• Kongres 3 – prof. Ewa Graczyk oficjalnie otwiera Kongres
• Kongres 4 – Krzysztof Kliszczyński przemawia po odebraniu specjalnej
nagrody podziękowania Miast Maszerujących
• Kongres 5 – dra Anna Strzałkowska, wiceprezydentka Chabior, Magda
Dropek, wiceprezydentka Czarzyńska-Jachim, Piotr Buśko po panelu dot.
wpływu maszerowania po równość na demokrację lokalną
• Kongres 6 – Andreas Nielsen (LGBT+Danmark), Julia Maciocha i Stein Runar
Ostigaard w debacie dot. znaczenia Pride’ów dla Europy

 

 

Partner

Projekt realizowany z dotacji programu
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Partner honorowy

Telefony zaufania

gdpr-image
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą Politykę ochrony danych.
Czytaj więcej