Zawiązanie Koalicji Miast Maszerujących – Mediapack

16 października w Łodzi zawiązała się Koalicja Miast Maszerujących po równość osób LGBT+ . 29 grup organizujących Marsze i Paradę z całej Polski połączy siły, by wspólnie dać odpór szerzącej się wobec społeczności LGBTQIA+ mowy nienawiści obecnej w języku debaty publicznej i politycznej. Dziś Koalicja zaprezentowała swoją stronę internetową i odniosła się do aktualnej sytuacji społeczności w Polsce.

Koalicja jest odpowiedzią na pogarszającą się sytuację osób LGBTQIA+ w Polsce, które są celem mowy nienawiści ze strony osób publicznych. Napędza to przemoc fizyczną na ulicach miast, czego drastyczne przykłady można było obserwować w czasie I Marszu Równości w Białymstoku. Agresja nie ogranicza się już tylko do wyzwisk, rzucanych jaj, butelek i kamieni, ale przybiera także skrajne formy, jak próba przeprowadzenia zamachu bombowego podczas II Marszu Równości w Lublinie.

Jak zauważa Małgorzata Mróz z Sekretariatu Koalicji Miast Maszerujących, prezeska i przedstawicielka Marszów Równości w Częstochowie i w Gdyni, sytuacja osób nieheteronormatywnych w Polsce pogarsza się każdego roku.

Polska drugi rok z rzędu zajęła ostatnie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej w rankingu ILGA-Europe mierzącym poziom równouprawnienia osób LGBTI w Europie. Jak wskazują badania Agencji Praw Podstawowych UE, 57% osób LGBTQIA w Polsce doświadcza dyskryminacji lub prześladowania ze względu na swoją nieheteronormatywną tożsamość. W przypadku miast do 100 tys. mieszkańców 51,7% wszystkich mieszkańców uważa, że osoby LGBT są gorzej traktowane a 10,4% bezpośrednio zetknęło się z takimi zdarzeniami“. – podkreśla Mróz.

W opozycji do rosnącej dyskryminacji wobec społeczności LGBTQIA+, marsze równości proponują hasła akceptacji i solidarności, odbywają się one również w miastach średniej wielkości takich jak Częstochowa.

W 2017 roku mieliśmy 7 marszy w całym kraju, natomiast w rekordowym 2019 roku było ich już 30. Nadal zdarzają się sytuacje, w których władze samorządowe starają się zakazywać marszy, chociaż zakazy te są uchylane w sądach. – mówi Piotr Janowski, członek Sekretariatu i przedstawiciel Stowarzyszenia Tolerado –  organizator Trójmiejskiego Marszu Równości. Oraz zauważa, że coraz więcej organizatorów i organizatorek marszów musi skupiać się na walce przed sądami o możliwość organizacji zgromadzeń, a dopiero w drugiej kolejności na ich odpowiednim zabezpieczeniu przed nieraz bardzo brutalnymi i agresywnymi kontrmanifestacjami.

Dlatego też jednym z celów nowo zawiązanej Koalicji jest stworzenie zaplecza merytorycznego i prawnego dla tych wszystkich osób, które w przyszłości chciałyby w swoim mieście zorganizować marsz równości. Na stronie internetowej znajdzie się także poradnik dla uczestników marszów równości, w którym umieszczono praktyczne informacje o tym, jak m.in. zadbać o własne bezpieczeństwo w trakcie. Strona znajduje się pod adresem www.miastamaszerujace.pl.

Tam też umieszczane będą aktualne i wiarygodne informacje nt. wszystkich organizowanych w Polsce Marszy i Parady.

Jak zauważają przedstawiciele organizacji i grup nieformalnych współtworzących Koalicję, potrzeba wspólnego działania i łączenia sił była od dawna oczekiwanym kierunkiem rozwoju ruchu marszowego w Polsce.

Jedność to jedno słowo mi przychodzi na myśl myśląc o Koalicji. To forma wsparcia dla nas samych dla osób sojuszniczych i dla samej społeczności LGBT+. Nie wiemy co przyniesie przyszłość jak będzie wyglądała nasza sytuacja za 2 lata, ale mamy potrzebę skonsolidowania naszych działań i pokazania, że mimo to, że jesteśmy bardzo różni i mamy różnorodną drogę do wyzwolenia i zrównania praw to chcemy działać razem.” – mówi Kacper Kubiak z Instytutu Równości, organizującego Marsz Równości w Zielonej Górze. 

Koalicja Miast Maszerujących zawiązała się dzięki projektowi sfinansowanemu z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy ze środków EOG. Na jej czele stoi siedmioosobowy Sekretariat. 

 

 

 

Partner

Projekt realizowany z dotacji programu
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Partner honorowy

Telefony zaufania

gdpr-image
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą Politykę ochrony danych.
Czytaj więcej