Deklaracja Miast Maszerujących
po równość osób LGBTQ+

Jesteśmy osobami LGBTQIA+ oraz osobami sojuszniczymi, które organizują w swoich lokalnych społecznościach marsze na rzecz równych praw wszystkich osób niezależnie od orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Łączy nas przekonanie, że budowanie wspólnego głosu ponad podziałami, szczególnie uwzględniającego sytuację osób LGBTQIA+ poza największymi ośrodkami miejskimi, będzie realnym krokiem w drodze do osiągnięcia równości w Polsce.

Wierzymy, że grupy, społeczności i społeczeństwa, w których żyjemy, opierają się na różnorodności ludzi: różnorodności umiejętności, doświadczeń i tożsamości poszczególnych osób. To dzięki sile różnorodności możemy realizować swoje aspiracje jako pojedyncze osoby oraz skutecznie radzić sobie z wyzwaniami, z którymi żadne z nas nie byłoby w stanie poradzić sobie samodzielnie.

Podobnie ruch na rzecz praw osób LGBTQIA+ odzwierciedla nie tylko postulaty wolności poszczególnych osób do życia zgodnie ze swoją tożsamością, możliwości bezpiecznego spełniania potrzeb związanych z życiem seksualnym i rodzinnym, lub ich nierealizowania, w zgodzie z tym kim są, bez narażenia na społeczne napiętnowanie. Chcemy zapobiegać marnowaniu szans przez społeczeństwo, polegającemu na tym, że nie korzysta ono z aktywności osób tylko dlatego, że nie spełniają one odgórnie narzuconych modeli funkcjonowania. Wierzymy, że nasze społeczeństwo byłoby znacznie bogatsze, gdyby nadal były z nami te osoby, które nie wytrzymały nieludzkiego traktowania przez nienawistników oraz obojętności ze strony tych, których rolą powinno być stanie w ich obronie.

Uważamy, że naszymi sojuszniczkami i sojusznikami w walce o społeczeństwo otwarte i akceptujące są te ruchy, które walczą na rzecz osób, które podobnie jak osoby LGBTQIA+ są zagrożone wykluczeniem. Inicjatywy walczące z dyskryminacją ze względu na płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne, stan zdrowia czy status społeczno-ekonomiczny nie stoją w sprzeczności z naszymi działaniami, lecz uzupełniają je. Wiele różnych spojrzeń pozwala nam wspólnie na napisanie pełniejszej opowieści o społeczeństwie, w którym żyjemy: jego historii, dzisiejszych potrzebach i aspiracjach.

Osoby nieheteronormatywne i niecisnormatywne są częścią różnorodności wpisanej w ludzką naturę – zawsze były i zawsze będą a ich tożsamość nie determinuje ich sposobu funkcjonowania, charakteru, umiejętności, gustów czy potrzeb. Poszanowanie dla różnorodności, którego żądamy, znajduje swoje odbicie w respektowaniu przez nas różnic w metodach działania i przewodnich hasłach poszczególnych osób aktywistycznych oraz tworzonych przez nie grup i marszów.

Wierzymy, że niezależnie od osobistych celów i pragnień związanych z życiem rodzinnym i seksualnym (lub ich braku) wszystkie osoby LGBTQIA+ mogą skorzystać z postulowanych zmian w postawach społecznych i w prawie, które, jak wskazują doświadczenia innych społeczeństw, są ze sobą nierozerwalnie związane.

Według nas zerwanie z dyskryminacją ze względu na tożsamość płciową lub orientację seksualną jest korzystne nie tylko dla osób LGBTQIA+, ale również dla osób hetero- i cisnormatywnych, które również doświadczają wykluczenia ze względu na swoje powiązania z osobami LGBTQIA+ (np. rodzinne czy towarzyskie) lub ze względu na bycie postrzeganym jako osoba LGBTQIA+.

W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się osoby, które doświadczają dyskryminacji z więcej niż jednej przyczyny. Dlatego wzywamy wszystkich ludzi, aby współmiernie do swoich możliwości wspierali solidarnie tych, którym jest trudniej, oraz aktywnie współtworzyli ruch, który ma wykorzenić dyskryminację w każdym zakątku naszego kraju.

Wierzymy, że każda osoba oraz każda grupa, niezależnie od przekonań społecznych i politycznych, jest ważną częścią ruchu pod warunkiem, że respektuje ludzką różnorodność, nie stosuje ani nie promuje zachowań przemocowych, oraz zachowuje dbałość o rzetelne gospodarowanie pieniędzmi pozyskanymi dzięki społecznej serdeczności. Każdą grupę spełniającą te trzy warunki i organizującą marsze na rzecz praw osób LGBTQIA+ w swojej społeczności zapraszamy do bycia częścią naszej wspólnej koalicji.

Naszym celem jest budowanie porozumienia między różnorodnymi grupami oraz wzmacnianie ich tak, aby tworzyć przyjazną atmosferę, która będzie sprzyjać działaniu kolejnych pokoleń osób aktywistycznych i wyciąganiu wniosków z dokonań poprzednich.

Partner

Projekt realizowany z dotacji programu
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Partner honorowy

Telefony zaufania

gdpr-image
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą Politykę ochrony danych.
Czytaj więcej